BIG – Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45 – Dordrecht

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45

Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken

BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ( Wet-BIG) heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarbij moet het de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Kernpunten van de wet gaan over titelbescherming, registratie, herregistratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.

Alle medewerkers van de praktijk staan ingeschreven in het BIG-register.