Privacy- en cookieverklaring – Praktijk Plein ´40 ´45 – Dordrecht
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk Plein ´40 ´45

Wat doen wij?

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken. Neem contact met ons op via 078-6135927 of info@praktijkplein4045.nl.

Privacy- en cookieverklaring

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Praktijk Plein 40-45 het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. Praktijk Plein 40-45 verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Praktijk Plein 40-45 heeft doorlopen om te
voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking
van de situatie.
Praktijk Plein 40-45 begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Praktijk Plein
40-45 kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan
de wet te voldoen.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 13-5-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.