WGBO en Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt – Praktijk Plein ´40 ´45 – Dordrecht
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk Plein ´40 ´45

Wat doen wij?

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken. Neem contact met ons op via 078-6135927 of info@praktijkplein4045.nl.

WGBO en Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt

In verschillende wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO), de wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Kwaliteitswet zorginstellingen en in onderdelen van de Wet BIG, zijn patiëntenrechten en -plichten opgenomen.

Daarnaast zijn er nog de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de fysiotherapeut.

Een uitwerking van de WGBO is de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Deze Modelregeling is door het KNGF met de NPCF gezamenlijk opgesteld.

De belangrijkste rechten van de patiënt die in de WGBO zijn geregeld zijn:

– recht op informatie over onderzoek, behandelmogelijkheden en te verwachten resultaten.
– recht op instemming met het behandelvoorstel
– recht op inzage in het dossier
– recht van privacy.

Naast rechten heeft de patiënt ook plichten:

– de plicht om informatie te geven voor zover van belang voor de behandeling
– de plicht om met de fysiotherapeut te overleggen als patiënt niet bereid is om adviezen op te volgen
– de plicht om voor betaling zorg te dragen, persoonlijk of via de zorgverzekeraar.

De praktijk werkt conform de modelregeling fysiotherapeut – patiënt.