CKR/KNGF – Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45 – Dordrecht

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45

Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken

CKR/KNGF

Het Koninklijk NederlandsGenootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ondersteunt haar leden bij het professioneel uitvoeren van hun vak via een kwaliteitsbeleid.

Dit beleid is gericht op:

– het vastleggen van normen voor goede zorg zoals bijvoorbeeld richtlijnen;
– activiteiten ter behoud en verbetering van de zorg zoals nascholing;
– externe verantwoording van geleverde zorg.

Als leden voldoen aan eisen welke gesteld zijn binnen het kwaliteitsbeleid, kunnen ze ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

Alle medewerkers van de praktijk staan ingeschreven in het CKR.