Visie – Praktijk Plein ´40 ´45 – Dordrecht
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk Plein ´40 ´45

Wat doen wij?

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken. Neem contact met ons op via 078-6135927 of info@praktijkplein4045.nl.

Visie

In de gezondheidszorg van de toekomst staat het beheersen van de kosten centraal; de overheid zal zich meer en meer beperken tot de hoogst noodzakelijke uitgaven. De burger wordt meer en meer aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Missie

Waar we als praktijk voor staan is het leveren van de best mogelijke fysiotherapeutische zorg in een complexe omgeving. De best mogelijke fysiotherapeutische zorg wordt bepaald door een combinatie van factoren.

factoren op praktijkniveau:

  • bedrijfsmatige en organisatorische kwaliteitsaspecten (bv. certificering);
  • kwaliteitsnormen vanuit het KNGF en de zorgverzekeraars (patiënttevredenheid en doelmatigheid);
  • “evidence informed practice”, het genuanceerd toepassen van wetenschappelijke kennis en ervaring bij de individuele patiënt.

factoren op het niveau van de individuele behandeling:

  • aard van het bewegingsprobleem
  • beleving en verwachtingen van de patiënt ( reële zorgvraag)
  • financiële draagkracht van de patiënt
  • inhoud van fysiotherapeutische zorg ( wat, hoe lang, hoeveel, hoe vaak)

factoren op het niveau van de fysiotherapeut:

  • maatschappelijke verantwoordelijkheid