Update 29 april – Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45 – Dordrecht

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Plein ´40 ´45

Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken

Update 29 april

Heel voorzichtig worden de eerste effecten merkbaar van de maatregelen van de overheid en hopen we allemaal wat meer ruimte te krijgen, ook in de fysiotherapie.

Fysiotherapie is een contactberoep, net als de kapper, maar omdat fysiotherapie in de zorgsector valt is er ook de afgelopen periode altijd ruimte geweest voor echt noodzakelijke zorg.

Voorwaarde was wel dat ook de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg veilig kon worden uitgevoerd en vanwege het tekort aan beschermende middelen hebben we deze zorg tot nu toe in onze praktijk niet kunnen bieden.

Het KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapie, heeft een plan opgesteld om de fysiotherapie stapje voor stapje verder uit te breiden zodat we de uitgestelde behandelingen nu weer kunnen uitvoeren.

Voor dit plan is toestemming nodig van het  VWS (ministerie) en de NZa ( toezichthouder zorg).

Op dit moment is het VWS zeer terughoudend om toestemming te geven omdat er nog steeds een tekort is aan persoonsbeschermende middelen (PBM) en het gevaar van uitbreiding van het coronavirus nadrukkelijk aanwezig blijft.

Dit alles betekent op dit moment dat we in de praktijk alleen de echt noodzakelijke behandelingen fysiotherapie mogen geven, mits veilig uitgevoerd.

We hopen op zeer korte termijn de nodige beschermende middelen binnen te krijgen zodat we in ieder geval een start kunnen maken met de echt noodzakelijke fysiotherapie.

Uitbreiding van de zorg kan pas plaatsvinden na “groen licht” van het KNGF.

We wensen u allemaal geduld en sterkte voor dit moment en via de website en facebook houden we u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Edwin, Corine en Rob

Publicatiedatum: 29-04-2020


Terug naar overzicht